Изберете страница
Сдружение „Младежки форум 21 век“ организира обучителни семинари за млади предприемачи в Смолян

Сдружение „Младежки форум 21 век“ организира обучителни семинари за млади предприемачи в Смолян

На 29 и 30 ноември 2021 г. в заседанетлана зала на х-л „Кипарис Алфа“ в гр.Смолян ще се проведат обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство.

Темата на семинара на 29 ноември 2021 г. (13:30 – 18:00 ч.) е “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора” с лектор Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

Вторият семинар на 30 Ноември 2021 г. (9:30 – 13:30 ч.) е посветен на темата “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество” с лектор Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма.

Предвид въведените противоепидемични мерки за присъствено участие в семинарите ще се допускат само участници, притежаващи валиден зелен сертификат за Ковид-19. Предвидена е и възможност за онлайн включване. За участие в семинарите е необходима предварителна регистрация чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр на следния адрес: https://forms.gle/CxcqnfGQ45JNcTwi7 .

Събитията са част от поредица обучителни семинари, организирани в трансграничния регион и насочени към участници на възраст до 35 години и по-специално: млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територитията на трансграничния регион с Гърция (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково); студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Участниците в семинарите ще получат сертификат за участие.

Семинарите се организират от Сдружение „Младежки форум 21 век“ по проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Една от основните цели на проекта е да съдейства за изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион.

Повече информация за проект „EnvironmentYou“, реализираните и предстоящи дейности е налична на страницата на проекта www.environmentyou.eu,  както и на интернет страницата на Сдружение „Младежки форум 21 век “ – www.mforum21.org  и страниците ни във фейсбук.

Покана за обучителни семинари по проект “EnvironmentYou”

Сдружение „Младежки форум 21 век“ има удоволствието да ви покани да участвате в обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство. Семинарите се провеждат в изпълнение на Дейност 5.4.1. на проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“.

Обучителните семинари са насочени към участници на възраст до 35 години и по-специално: млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територитията на трансграничния регион с Гърция (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково); студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Датите, мястото на провеждане и темите на обучителните семинари са следните:

Обучителен семинар 1

Дата: 29 Ноември 2021 г., 13:30 – 18:00 ч.

Място: Смолян, х-л „Кипарис Алфа“ (бул. „България“3A)

Тема: “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора”

Лектор: Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“

Обучителен семинар 2

Дата: 30 Ноември 2021 г., 9:30 – 13:30 ч.

Място: Смолян, х-л „Кипарис Алфа“ (бул. „България“3A)

Тема “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”

Лектор: Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма

Обучителен семинар 3

Дата: 2 Декември 2021 г., 13:30 – 18:00 ч.

Място: Банско, х-л „Лъки Банско“

Тема: “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора”

Лектор: Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“

Обучителен семинар 4

Дата: 3 Декември 2021 г., 9:30 – 13:30 ч.

Място: Банско, х-л „Лъки Банско“

Тема “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”

Лектор: Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма

Детайлна програма на обучителините семинари може да намерите тук:

Програма за 29/11/2021

Програма за 30/11/2021

Програма за 02/12/2021

Програма за 03/12/2021

Обучителните семинари ще се проведат в хибриден формат (присъствено участие и онлайн включване) при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от Министъра на здравеопазването, като присъствено ще могат да участват само участници, притежаващи валиден зелен сертификат за COVID-19. Участвиците, заявили желание да участват дистанционно ще получат съответния линк за включване по имейл след регистрация.

Регистрационен формуляр и срок за регистрация:

  • Моля попълнете онлайн регистрационния формуляр за участие в семинарите: https://forms.gle/CxcqnfGQ45JNcTwi7
  • Срок за регистрация: 27 Ноември 2021 г.

Всички участници в обучителните семинари ще получат пакет с информационни материали и сертификат за участие в съответния семинар.

Организаторите ще поемат разходите за хотелско настаняване и изхранване на участниците в семинарите.

При необходимост от допълнително информация за проекта и предстоящите обучителни семинари, моля да се свържете с екипа на Сдружение „младежки форум 21 век“ на тел.: 0884117810 или на имейл:  youthforum21@gmail.com .

Сдружение „Младежки форум 21 век“