Изберете страница
На 11 и 12 декември се проведе отчетно-изборно Общо събрание на Национален младежки форум. На него присъстваха 20 организации членове, гости, алумнита и приятели на общността, сред които и делегати от Младежки форум 21 век.

В дневния ред на събранието бяха включени отчетни дейнсоти на предходния мандат, както и избори за нов председател, заместник-председатели, управителен съвет и контролна комисия.

Преди да се премине към тази част от програмата, общността на НМФ показа своята признателност към оттеглящия се председател Симона Димитрова. Тя допринесе за съхраняването на форума в условията на пандемия.

Мирослав Цеков бе избран за председател с пълно мнозинство от присъстващите организации членове. Негови заместници ще бъдат  Атанас Радев и Адела Бозмарова, която поема своя втори мандат на тази позиция.

За членове на новия Управителен съвет бяха избрани:
1. Антония Папазчева, номинирана от Асоциация за подпомагане на академичната общност
2. Стефани Грозданова, номинирана от Дружество за ООН в България
3. Евгени Филипов, номиниран от Младежко Обединение в БСП
4. Любомир Дренски, номиниран от Младежки форум 21 век
5. Катерина Русева, номинирана от Студентски съвет при ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
6. Гергана Геранова, номинирана от САИМО
7. Ралица Димитрова, номинирана от Ритъм Варна

За членове на Контролната комисия бяха избрани:
1. Найден Рашков, номиниран от AIESEC in Bulgaria
2. Борис Забунов, номиниран от Студентски съвет при Технически университет – София
3. Гергана Тодорова, номинирана от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите – МСМРБ

Пожелаваме успех на новото ръководство на Национален младежки форум.