Изберете страница

На 29 и 30 ноември в град Смолян се проведоха обучителните семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство. Форматът на събитието бе хибриден, като и през двата дни се включиха над 40 участници присъствено и чрез онлайн платформа.

Семинарите се организират от Сдружение „Младежки форум 21 век“ по проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Основна цел на проекта е да съдейства за изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион. Семинарите бяха насочени към млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територията на трансграничния регион с Гърция; студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Семинарът на 29 ноември бе посветен на темата “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора”. Лектор бе Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

„Ако искате бизнесът ви да е успешен, трябва да го насочите към екология и към зелен преход“, каза Атанасов, и посъветва участниците да познават европейските нормативни актове в областта на околната среда. Той заяви, че синдикатът ще подпомага по всякакъв начин процесите и пряко участващите в тях бизнеси по пътя към постепенно налагащите се промени.

По интересен и достъпен начин лекторът въведе присъстващите в актуалните международни събития и нормативни уредби, свързани с екологичното бъдеще, разясни ефектите от изменението на климата в сектор „Селско стопанство“, решенията СОР 26 – Глазгоу и как Зелената сделка засяга сектора на земеделието.

Възможностите за финансиране на сектор „Земеделие“ също бяха представени пред участниците. Такива има през Националния план за възстановяване и устойчивост, кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход. „КНСБ ще следи стриктно колко ясно и прозрачно става разпределението на ресурсите към предприятията по различните фондове и програми“, каза Огнян Атанасов.

Ключов въпрос, който бе дискутиран в рамките на семинара беше темата за въвеждането на системи за управление на околната среда в Малки и средни предприятия. „За съжаление, малките фирми почти не могат да се справят с въвеждането на такива системи“, като Атанасов сподели мнението, че по-големите биха могли да помогнат на по-малките в тези процеси, както и приветства усилията и действията на „Младежи форум 21 век“ в популяризиран  е на темата сред МСП, управлявани от млади хора.

Семинарът на 30 ноември запозна участниците с темата “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”, а лектор бе Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма.

Васильонова сподели, че, противно на масовите разбирания, секторът на земеделието е един от най-динамично развиващите се в последните шест десетилетия.

„Ние като синдикати сме абсолютно отговорни, активни участници в разпространяването на концепция за повече свързаност между процесите и между отделните икономически дейности и за разгръщане на локални икономически и социални модели, които да дават възможност за достоен живот за всеки гражданин“, каза още лекторът.

Основни акценти на семинара бяха стратегията „От фермата до трапезата“, част от Европейския зелен пакт и слоганът „Мисли глобално – действай локално“, призоваващ към смяна на парадигмата и поемане на действия на местно ниво, които дават решения на глобални проблеми.

Участниците в обучителните семинари получиха сертификат за участие.

На 2 и 3 декември в Банско предстои провеждането на още два обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство.