Изберете страница
Младежки форум 21 век с представител в новия борд на Национален младежки форум за мандат 2021-2023 г.

Младежки форум 21 век с представител в новия борд на Национален младежки форум за мандат 2021-2023 г.

На 11 и 12 декември се проведе отчетно-изборно Общо събрание на Национален младежки форум. На него присъстваха 20 организации членове, гости, алумнита и приятели на общността, сред които и делегати от Младежки форум 21 век.

В дневния ред на събранието бяха включени отчетни дейнсоти на предходния мандат, както и избори за нов председател, заместник-председатели, управителен съвет и контролна комисия.

Преди да се премине към тази част от програмата, общността на НМФ показа своята признателност към оттеглящия се председател Симона Димитрова. Тя допринесе за съхраняването на форума в условията на пандемия.

Мирослав Цеков бе избран за председател с пълно мнозинство от присъстващите организации членове. Негови заместници ще бъдат  Атанас Радев и Адела Бозмарова, която поема своя втори мандат на тази позиция.

За членове на новия Управителен съвет бяха избрани:
1. Антония Папазчева, номинирана от Асоциация за подпомагане на академичната общност
2. Стефани Грозданова, номинирана от Дружество за ООН в България
3. Евгени Филипов, номиниран от Младежко Обединение в БСП
4. Любомир Дренски, номиниран от Младежки форум 21 век
5. Катерина Русева, номинирана от Студентски съвет при ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
6. Гергана Геранова, номинирана от САИМО
7. Ралица Димитрова, номинирана от Ритъм Варна

За членове на Контролната комисия бяха избрани:
1. Найден Рашков, номиниран от AIESEC in Bulgaria
2. Борис Забунов, номиниран от Студентски съвет при Технически университет – София
3. Гергана Тодорова, номинирана от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите – МСМРБ

Пожелаваме успех на новото ръководство на Национален младежки форум.

В Банско приключи серията обучителни семинари по проект “EnvironmentYou”

В Банско приключи серията обучителни семинари по проект “EnvironmentYou”

На 2 и 3 декември в град Банско приключи серията обучителни семинари, засягащи темите за европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство. Около 30 участници присъстваха в зала, а онлайн се включиха над 40 души през двата дни на събитието.

Организатор бе Сдружение „Младежки форум 21 век“, а семинарите са част от проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Основна цел на проекта е да подпомогне изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион. Обект на обученията бяха млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територията на трансграничния регион с Гърция; студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

На 2 декември лектор по темата „Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора” бе Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

„Ще настояваме зелените работни места да бъдат по-качествени и по-добре платени, а хората, които губят работата си по време на зеления преход да имат алтернативата да заемат точно такива нови работни места“, каза Атанасов, и допълни, че ЕС има мисията „никой да не остане зад борда“.

Основни акценти на лекцията националното и международно законодателство в областта на екологията, както и събитията, определящи пътя на бъдещите промени като срещата на COP 26 в Глазгоу, отражението на Зелената сделка върху сектора на земеделието, оперативните програми, касаещи България, кръговата икономика.

Огнян Атанасов разясни и стратегическите цели за адаптация към изменението на климата – изграждане на институционален капацитет, повишаване на осведомеността и изграждане на устойчивост чрез укрепване на инфраструктурата, защита на природния капитал и др. Лекторът заяви обаче, че 90% от фирмите в България не са предприели никакви подобни мерки.

В хода на семинара Атанасов представи напълно актуално проучване на изследователски център, публикувано на 2 декември – „Нагласи и предизвикателства при реализиране на европейския зелен пакт в България“. 78 на сто от хората в България осъзнават проблема с климатичните промени и заявяват отговорно отношение. Част от данните, които сподели лектора са, че 41% от българите пазаруват по-малко хранителни продукти, които не са от местни производители, 37% са заявили, че пазаруват стоки с по-малко съдържание на пластмаса в опаковките, 27 на сто купуват органично произведени храни, едва 7% пък са ползвателите на възобновяеми източници на енергия.

Една от съществените точки на лекцията бяха възможностите за финансиране на сектор „Земеделие“. Според Националния план за възстановяване и устойчивост 480 млн. лева ще бъдат насочени към „Устойчиво селско стопанство“. Те се разпределят за по-ефективно използване на водите и за Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство, посочи Атанасов.

Програмата за икономическа трансформация се състои от два фонда, уточни лекторът – „Растеж и иновации“ и „Зелен преход и кръгова икономика“. Вторият фонд предлага възможности за финансиране на Малки и средни предприятия с цел изграждане на инфраструктура, закупуване на съоръжения, разходи за труд и за технологии. Подкрепа ще бъде оказана и по отношение на развитието на кръгова и нисковъглеродна икономика, представляваща оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии с цел достигане до по-ниски нива на емисии.

На семинара на 3 декември заместник-председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма Валентина Васильонова запозна участниците с темата „Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”.

Васильонова заяви: „Секторът на земеделието е основата на основите“. Тя каза, че разбирането за сектора като архаичен и изискващ нискоквалифициран труд е клише, тъй като в него се развиват висши технологии, симбиоза между наука и приложно поле. „Здрава храна, здраво общество, здрава икономика“ – така Васильонова обясни ролята на земеделието за бъдещото социално-икономическо развитие. И допълни, че е съществено екологията, а и Зеленият договор, да бъдат осмислени като възможност за нови висококвалифицирани работни места.

„Парите, които са приети по европейската финансова рамка са достатъчно, стига да бъдат използвани с разум“, каза още лекторът.

Ключови въпроси по време на семинара бяха стратегията „От фермата до трапезата“, сред основните цели на която са справедливата възвръщаемост в хранителната верига и увеличаването на биологичното земеделие; слоганът „Мисли глобално – действай локално“, призоваващ към смяна на парадигмата и поемане на действия на местно ниво, които дават решения на глобални проблеми; програмата „Хоризонт Европа“, която има заложен бюджет до 2027 г. в размер на 100 млрд. евро, а целите ѝ са свързани с опазването на чистотата на почвите и световния океан, изграждането на „умни градове“ и адаптиране към климатичните промени.

Според Васильонова „младите хора са на дневен ред“, тъй като те са мобилни, толерантни и с грижа за бъдещето на планетата.

Присъстващите в зала и включилите се онлайн задаваха въпроси и коментираха. Атанас Севов – декан на Факултета по агрономство към Аграрния университет в Пловдив, изказа мнението, че такъв тип форуми са много полезни, защото хората трудно разбират откъде да получават такава информация, а по време на семинара тя е систематизирана, така че директно може да бъде използвана, а и същевременно се популяризират тенденциите за развитие на ЕС. Ландшафтният архитект Никола Попкостадинов каза, че семинарът е повдигнал интересни теми като програмата „Хоризонт Европа“, в която той вижда голямо поле за развитие, както на общините, така и на местни предприятия. Изказва надежда за създаване на по-природосъобразна среда в своята община Гоце Делчев, която да бъде началото на по-качествено развитие на градовете в региона. В залата присъстваха и ученици от Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Гоце Делчев. Те споделиха, че изучават немалко от темите, обсъдени по време на семинар за „Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”, а в програмата им е включен предметът „Аграрна политика“, в който разглеждат и актуалното европейско законодателство в областта.

Участниците в двата обучителни семинара получиха сертификати за участие.

Сдружение „Младежки форум 21 век“ организира обучителни семинари за млади предприемачи в Банско

Сдружение „Младежки форум 21 век“ организира обучителни семинари за млади предприемачи в Банско

На 2 и 3 декември 2021 г. в заседанетлата зала на х-л „Лъки Банско“ в гр.Банско ще се проведат обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство.

Темата на семинара на 2 декември 2021 г. (13:30 – 18:00 ч.) е “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора” с лектор Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

Вторият семинар на 3 Декември 2021 г. (9:30 – 13:30 ч.) е посветен на темата “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество” с лектор Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма.

Предвид въведените противоепидемични мерки за присъствено участие в семинарите ще се допускат само участници, притежаващи валиден зелен сертификат за Ковид-19. Предвидена е и възможност за онлайн включване. За участие в семинарите е необходима предварителна регистрация чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр на следния адрес: https://forms.gle/CxcqnfGQ45JNcTwi7 .

Събитията са част от поредица обучителни семинари, организирани в трансграничния регион и насочени към участници на възраст до 35 години и по-специално: млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територитията на трансграничния регион с Гърция (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково); студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Участниците в семинарите ще получат сертификат за участие.

Семинарите се организират от Сдружение „Младежки форум 21 век“ по проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за тарнсгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Една от основните цели на проекта е да съдейства за изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион.

Повече информация за проект „EnvironmentYou“, реализираните и предстоящи дейности е налична на страницата на проекта www.environmentyou.eu,  както и на интернет страницата на Сдружение „Младежки форум 21 век “ – www.mforum21.org  и страниците ни във фейсбук.

Покана за обучителни семинари по проект “EnvironmentYou”

Сдружение „Младежки форум 21 век“ има удоволствието да ви покани да участвате в обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство. Семинарите се провеждат в изпълнение на Дейност 5.4.1. на проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“.

Обучителните семинари са насочени към участници на възраст до 35 години и по-специално: млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територитията на трансграничния регион с Гърция (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково); студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Датите, мястото на провеждане и темите на обучителните семинари са следните:

Обучителен семинар 1

Дата: 29 Ноември 2021 г., 13:30 – 18:00 ч.

Място: Смолян, х-л „Кипарис Алфа“ (бул. „България“3A)

Тема: “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора”

Лектор: Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“

Обучителен семинар 2

Дата: 30 Ноември 2021 г., 9:30 – 13:30 ч.

Място: Смолян, х-л „Кипарис Алфа“ (бул. „България“3A)

Тема “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”

Лектор: Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма

Обучителен семинар 3

Дата: 2 Декември 2021 г., 13:30 – 18:00 ч.

Място: Банско, х-л „Лъки Банско“

Тема: “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора”

Лектор: Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“

Обучителен семинар 4

Дата: 3 Декември 2021 г., 9:30 – 13:30 ч.

Място: Банско, х-л „Лъки Банско“

Тема “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”

Лектор: Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма

Детайлна програма на обучителините семинари може да намерите тук:

Програма за 29/11/2021

Програма за 30/11/2021

Програма за 02/12/2021

Програма за 03/12/2021

Обучителните семинари ще се проведат в хибриден формат (присъствено участие и онлайн включване) при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от Министъра на здравеопазването, като присъствено ще могат да участват само участници, притежаващи валиден зелен сертификат за COVID-19. Участвиците, заявили желание да участват дистанционно ще получат съответния линк за включване по имейл след регистрация.

Регистрационен формуляр и срок за регистрация:

  • Моля попълнете онлайн регистрационния формуляр за участие в семинарите: https://forms.gle/CxcqnfGQ45JNcTwi7
  • Срок за регистрация: 27 Ноември 2021 г.

Всички участници в обучителните семинари ще получат пакет с информационни материали и сертификат за участие в съответния семинар.

Организаторите ще поемат разходите за хотелско настаняване и изхранване на участниците в семинарите.

При необходимост от допълнително информация за проекта и предстоящите обучителни семинари, моля да се свържете с екипа на Сдружение „младежки форум 21 век“ на тел.: 0884117810 или на имейл:  youthforum21@gmail.com .

Сдружение „Младежки форум 21 век“

Youth Forum 21st Century Association organized an international exchange  of good practices in eco-agriculture in the region of Smolyan

Youth Forum 21st Century Association organized an international exchange of good practices in eco-agriculture in the region of Smolyan

In the period 23-25 September 2021 an international study visit for exchange of good practices in environmental management, eco-agriculture and youth entrepreneurship was held in Smolyan.

The visit was realized within the project B2.6D.11/ 01.07.2019 “Environmental management enhancement by Youth-run SMEs” (Project Acronym – EnvironmentYou), funded by the Cross-border Cooperation Program INTERREG V-A „Greece-Bulgaria 2014-2020“, co-funded by the European Regional Development Fund and by the national funds of the countries participating in the programme.

More than 30 experts and young entrepreneurs in agriculture from Bulgaria and Greece took part in the international exchange – representatives of the partner organizations of the project: Hellenic National Youth Council, Agricultural University-Plovdiv, Regional Development Fund of Central Macedonia, Youth Forum 21st Century Association, Euroregion Nestos Mesta, Regional Center for Vocational Education and Training to the Chamber of Commerce and Industry – Blagoevgrad and the Association for Regional Social and Economic Development.

On the first day of the visit, the participants visited the Rhodope mountain village of Momchilovtsi, where they were welcomed by the dedicated mayor of the village Siyka Surkova and one of the youngest farmers in the village – Andrey Andeev. The main livelihood in Momchilovtsi is potato production, high-mountain cattle breeding and rural tourism, which the inhabitants of Momchilovtsi are proud to be pioneers of in Bulgaria. Ms.Siika Surkova presented the challenges and opportunities for development of small mountain settlements in the region, with an emphasis on the development of organic farming, cattle breeding, production of Bulgarian yogurt and tourism. The participants had the opportunity to learn about the history of the Yogurt Festival, which is traditionally held every year in Momchilovtsi, as well as to enjoy the authentic Bulgarian taste of the famous yogurt brand „Momchilovtsi“.

The “Lord of the Mursal Tea” – Andrey Andreev, shared his experience in organic farming telling the story of the Farm for Cultivated Mursal Tea, which he created a few years ago, as well as his experience in the production of honey and rosehip jam. He presented the entire technological process of growing Mursal Tea as well as the innovative solutions he has introduced in response to the challenges of growing and picking the herb. The participants were extremely impressed by Andrey’s inspiring story, which can be described as a good example for the new generation of farmers.

During the meeting, good practices in the development of cattle breeding and potato seed production in Momchilovtsi were presented, as well as the challenges faced by local farmers.

On September 24th the participants visited the Mlechen Dom (Milk House) complex in the village of Smilyan, where they were welcomed by the dairy manager Ms.Milkana Yordanova, who told about the history of the complex and the Rhodope Milk dairy which was built there and is modernly equipped according to European standards. It was established in 1993 with the main activity of milk processing and over the years it had become famous for the great variety of ecologically clean dairy products produced according to old Bulgarian, Italian, Swiss and Dutch recipes. In the beginning, traditional Bulgarian dairy products were produced and later, after training technologists in Switzerland, the production of Swiss and Dutch cheeses began. An exceptional advantage is that the dairy is located in an ecologically clean area and hygiene in the enterprise is at European level.

The raw material – the Rhodope milk – is important for the good quality of the cheeses obtained high in the mountains along the Gorna Arda river. According to Milkana, good cheese cannot be made from milk milked from silage-fed animals. The cows must have grazed on the lush Rhodope pastures and in winter they should be fed only with forage and hay. Milk is also important for yellow cheese – the varied composition of the grass grazed by the cows is important to make it yellow in colour, firm, with a rich milky flavour. The pronounced spicy taste of the Rhodope Milk cheese is due to the specific Rhodope terroir.                                                                                         

During the conversation, the participants had the opportunity to get acquainted with the technology of dairy production and compliance with environmental standards, as well as to try the most popular selection of cheeses of „Rhodope Milk“ – kaba gaida (gouda), geranium (gruyere), parnar (parmesan), teise (tilsit), emmental, pecorino, as well as the so-called „Male cheese – Rhodopes” (prototype of the „Kefalotiri“ cheese) and the yellow cheese „Smilyan“, made from sheep’s milk according to original recipe.

The trip around Smilyan continued with a visit to the unique Ethnographic Collection „Smilyan Beans and Traditional Rhodope Slippers“ created in 2005, which is located in the Community Centre „Assen Zlatarov-1927“. All kinds of bean works can be found in the museum collection and at the same time visitors have the opportunity to learn about the tradition of making and embroidering Rhodope slippers, which are an integral part of the Rhodope costume. The museum also gained fame with the largest panel made of 23 000 beans, which is 2.10 / 3.36 m in size and in the production of which thousands of locals and guests of the village of Smilyan have participated in the last 15 years. The panel is in the process of being registered in the Guinness Book of Records for the largest number of unique participants involved in its creation.

During the visit, the hosts Iliya Godev, secretary of the Community Centre, and Banko Kichukov from the Agricultural Cooperative in Smilyan told about the Rhodope traditions and customs, as well as about the technology of production of Smilyan beans. The agronomist Banko Kichukov is one of the many Rhodopeans growing Smilyan beans, starting with half a decare in 2005, currently sowing beans on 3 decares and planning to reach 10 decares in the next few years. According to the agronomist, at the moment the areas with Smilyan beans are about 400-500 decares, and the varieties are due to a national selection developed over the years.

After Smilyan, the participants visited the small Rhodope border village of Gudevitsa and the unique „Eco School in Nature“, where they met and talked with the inspiring Teodor Vassilev, chairman of the ‘Future Now 2006’ Community Center, on sustainable development, environmental education of young people, youth entrepreneurship and the development of ecological business.

Teodor is a young leader, visionary and inspirer who has been awarded the Civil Prize for Bulgariaby the European Parliament and has implemented a number of national and international projects for non-formal education in nature.

„Choose one of your dreams and follow it with a smile. The road will take you exactly where you will feel happy“, this is what Teodor advises all youn g ambitious people.

Charged by the visit to the picturesque mountain village of Gudevitsa, the participants traveled to the Experimental Station for Cattle Breeding and Agriculture (ESCBA) in Smolyan, where they had the opportunity to discuss with experts on the topics: European legislation in the field of environment and sustainable agriculture; the challenges and opportunities for small and medium-sized enterprises run by young people; green economy, eco-innovation and green entrepreneurship. Valentina Vasilyonova, Deputy Chair of the Federation of Independent Trade Unions of Agriculture at CITUB and the Chief Assistant Dr. Rositsa Shumkova from the ESCBA – Smolyan took part in the discussion. The host of the meeting – Dr. Shumkova, told about the scientific research, consulting and implementation activities carried out by ESCBA in the field of cattle breeding and crop production in the mountainous regions of the country, about the organized training courses for young farmers, the production of potato, chokeberry/aronia, black currant, strawberries, raspberries; polyfloral honey; fresh sour cow’s milk, cow’s butter and sheep’s yoghurt; Karakachan sheep and Rhodope tsigai; elite breeding material and animals for fattening from the breeds Bulgarian Rhodope cattle.

 

On the last day of the study visit the participants were taken to the village of Gyovren, where they visited the uniques Horse Farm of Dr. Osman Kutsev. The young and inspiring Dr. Kutsev told the story of his family farm, where he breeds mainly Karakachan horses, which have repeatedly won prizes of the National Horse Breeding Association.