Изберете страница
Младежки форум 21 век с представител в новия борд на Национален младежки форум за мандат 2021-2023 г.

Младежки форум 21 век с представител в новия борд на Национален младежки форум за мандат 2021-2023 г.

На 11 и 12 декември се проведе отчетно-изборно Общо събрание на Национален младежки форум. На него присъстваха 20 организации членове, гости, алумнита и приятели на общността, сред които и делегати от Младежки форум 21 век.

В дневния ред на събранието бяха включени отчетни дейнсоти на предходния мандат, както и избори за нов председател, заместник-председатели, управителен съвет и контролна комисия.

Преди да се премине към тази част от програмата, общността на НМФ показа своята признателност към оттеглящия се председател Симона Димитрова. Тя допринесе за съхраняването на форума в условията на пандемия.

Мирослав Цеков бе избран за председател с пълно мнозинство от присъстващите организации членове. Негови заместници ще бъдат  Атанас Радев и Адела Бозмарова, която поема своя втори мандат на тази позиция.

За членове на новия Управителен съвет бяха избрани:
1. Антония Папазчева, номинирана от Асоциация за подпомагане на академичната общност
2. Стефани Грозданова, номинирана от Дружество за ООН в България
3. Евгени Филипов, номиниран от Младежко Обединение в БСП
4. Любомир Дренски, номиниран от Младежки форум 21 век
5. Катерина Русева, номинирана от Студентски съвет при ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
6. Гергана Геранова, номинирана от САИМО
7. Ралица Димитрова, номинирана от Ритъм Варна

За членове на Контролната комисия бяха избрани:
1. Найден Рашков, номиниран от AIESEC in Bulgaria
2. Борис Забунов, номиниран от Студентски съвет при Технически университет – София
3. Гергана Тодорова, номинирана от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите – МСМРБ

Пожелаваме успех на новото ръководство на Национален младежки форум.

Invitation for the final conference of the project „EnvironmentYou“

Invitation for the final conference of the project „EnvironmentYou“

The Final Conference will take place 17th of December 2021 (10:00 to 18:00). The event will include keynote speeches, the presentation of the project results and a round table discussion on the overall project experiences.

The Venue for the invited speakers will be the Grand Hotel Palace Conference Room. The Conference will be also broadcasted for the public in live streaming as well. If you wish to attend the Conference online you can register via this link until 13/12/2021, so that you can receive the link, the Final Agenda and the participation details (link, log-in details, etc.).

You can find attached the invitation and the draft agenda. You are advised to share them with anyone that might be interested among your network and colleagues. A Certificate of Attendance may be given upon the participant’s request.

We sincerely hope that you will honour us with your participation. Please do not hesitate to contact us for any additional information or details.

The EnvironmentYou project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

В Банско приключи серията обучителни семинари по проект “EnvironmentYou”

В Банско приключи серията обучителни семинари по проект “EnvironmentYou”

На 2 и 3 декември в град Банско приключи серията обучителни семинари, засягащи темите за европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство. Около 30 участници присъстваха в зала, а онлайн се включиха над 40 души през двата дни на събитието.

Организатор бе Сдружение „Младежки форум 21 век“, а семинарите са част от проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Основна цел на проекта е да подпомогне изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион. Обект на обученията бяха млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територията на трансграничния регион с Гърция; студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

На 2 декември лектор по темата „Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора” бе Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

„Ще настояваме зелените работни места да бъдат по-качествени и по-добре платени, а хората, които губят работата си по време на зеления преход да имат алтернативата да заемат точно такива нови работни места“, каза Атанасов, и допълни, че ЕС има мисията „никой да не остане зад борда“.

Основни акценти на лекцията националното и международно законодателство в областта на екологията, както и събитията, определящи пътя на бъдещите промени като срещата на COP 26 в Глазгоу, отражението на Зелената сделка върху сектора на земеделието, оперативните програми, касаещи България, кръговата икономика.

Огнян Атанасов разясни и стратегическите цели за адаптация към изменението на климата – изграждане на институционален капацитет, повишаване на осведомеността и изграждане на устойчивост чрез укрепване на инфраструктурата, защита на природния капитал и др. Лекторът заяви обаче, че 90% от фирмите в България не са предприели никакви подобни мерки.

В хода на семинара Атанасов представи напълно актуално проучване на изследователски център, публикувано на 2 декември – „Нагласи и предизвикателства при реализиране на европейския зелен пакт в България“. 78 на сто от хората в България осъзнават проблема с климатичните промени и заявяват отговорно отношение. Част от данните, които сподели лектора са, че 41% от българите пазаруват по-малко хранителни продукти, които не са от местни производители, 37% са заявили, че пазаруват стоки с по-малко съдържание на пластмаса в опаковките, 27 на сто купуват органично произведени храни, едва 7% пък са ползвателите на възобновяеми източници на енергия.

Една от съществените точки на лекцията бяха възможностите за финансиране на сектор „Земеделие“. Според Националния план за възстановяване и устойчивост 480 млн. лева ще бъдат насочени към „Устойчиво селско стопанство“. Те се разпределят за по-ефективно използване на водите и за Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство, посочи Атанасов.

Програмата за икономическа трансформация се състои от два фонда, уточни лекторът – „Растеж и иновации“ и „Зелен преход и кръгова икономика“. Вторият фонд предлага възможности за финансиране на Малки и средни предприятия с цел изграждане на инфраструктура, закупуване на съоръжения, разходи за труд и за технологии. Подкрепа ще бъде оказана и по отношение на развитието на кръгова и нисковъглеродна икономика, представляваща оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии с цел достигане до по-ниски нива на емисии.

На семинара на 3 декември заместник-председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма Валентина Васильонова запозна участниците с темата „Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”.

Васильонова заяви: „Секторът на земеделието е основата на основите“. Тя каза, че разбирането за сектора като архаичен и изискващ нискоквалифициран труд е клише, тъй като в него се развиват висши технологии, симбиоза между наука и приложно поле. „Здрава храна, здраво общество, здрава икономика“ – така Васильонова обясни ролята на земеделието за бъдещото социално-икономическо развитие. И допълни, че е съществено екологията, а и Зеленият договор, да бъдат осмислени като възможност за нови висококвалифицирани работни места.

„Парите, които са приети по европейската финансова рамка са достатъчно, стига да бъдат използвани с разум“, каза още лекторът.

Ключови въпроси по време на семинара бяха стратегията „От фермата до трапезата“, сред основните цели на която са справедливата възвръщаемост в хранителната верига и увеличаването на биологичното земеделие; слоганът „Мисли глобално – действай локално“, призоваващ към смяна на парадигмата и поемане на действия на местно ниво, които дават решения на глобални проблеми; програмата „Хоризонт Европа“, която има заложен бюджет до 2027 г. в размер на 100 млрд. евро, а целите ѝ са свързани с опазването на чистотата на почвите и световния океан, изграждането на „умни градове“ и адаптиране към климатичните промени.

Според Васильонова „младите хора са на дневен ред“, тъй като те са мобилни, толерантни и с грижа за бъдещето на планетата.

Присъстващите в зала и включилите се онлайн задаваха въпроси и коментираха. Атанас Севов – декан на Факултета по агрономство към Аграрния университет в Пловдив, изказа мнението, че такъв тип форуми са много полезни, защото хората трудно разбират откъде да получават такава информация, а по време на семинара тя е систематизирана, така че директно може да бъде използвана, а и същевременно се популяризират тенденциите за развитие на ЕС. Ландшафтният архитект Никола Попкостадинов каза, че семинарът е повдигнал интересни теми като програмата „Хоризонт Европа“, в която той вижда голямо поле за развитие, както на общините, така и на местни предприятия. Изказва надежда за създаване на по-природосъобразна среда в своята община Гоце Делчев, която да бъде началото на по-качествено развитие на градовете в региона. В залата присъстваха и ученици от Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Гоце Делчев. Те споделиха, че изучават немалко от темите, обсъдени по време на семинар за „Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”, а в програмата им е включен предметът „Аграрна политика“, в който разглеждат и актуалното европейско законодателство в областта.

Участниците в двата обучителни семинара получиха сертификати за участие.

Проведоха се обучителните семинари по проект “EnvironmentYou” в Смолян

Проведоха се обучителните семинари по проект “EnvironmentYou” в Смолян

На 29 и 30 ноември в град Смолян се проведоха обучителните семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство. Форматът на събитието бе хибриден, като и през двата дни се включиха над 40 участници присъствено и чрез онлайн платформа.

Семинарите се организират от Сдружение „Младежки форум 21 век“ по проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Основна цел на проекта е да съдейства за изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион. Семинарите бяха насочени към млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територията на трансграничния регион с Гърция; студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Семинарът на 29 ноември бе посветен на темата “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора”. Лектор бе Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

„Ако искате бизнесът ви да е успешен, трябва да го насочите към екология и към зелен преход“, каза Атанасов, и посъветва участниците да познават европейските нормативни актове в областта на околната среда. Той заяви, че синдикатът ще подпомага по всякакъв начин процесите и пряко участващите в тях бизнеси по пътя към постепенно налагащите се промени.

По интересен и достъпен начин лекторът въведе присъстващите в актуалните международни събития и нормативни уредби, свързани с екологичното бъдеще, разясни ефектите от изменението на климата в сектор „Селско стопанство“, решенията СОР 26 – Глазгоу и как Зелената сделка засяга сектора на земеделието.

Възможностите за финансиране на сектор „Земеделие“ също бяха представени пред участниците. Такива има през Националния план за възстановяване и устойчивост, кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход. „КНСБ ще следи стриктно колко ясно и прозрачно става разпределението на ресурсите към предприятията по различните фондове и програми“, каза Огнян Атанасов.

Ключов въпрос, който бе дискутиран в рамките на семинара беше темата за въвеждането на системи за управление на околната среда в Малки и средни предприятия. „За съжаление, малките фирми почти не могат да се справят с въвеждането на такива системи“, като Атанасов сподели мнението, че по-големите биха могли да помогнат на по-малките в тези процеси, както и приветства усилията и действията на „Младежи форум 21 век“ в популяризиран  е на темата сред МСП, управлявани от млади хора.

Семинарът на 30 ноември запозна участниците с темата “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”, а лектор бе Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма.

Васильонова сподели, че, противно на масовите разбирания, секторът на земеделието е един от най-динамично развиващите се в последните шест десетилетия.

„Ние като синдикати сме абсолютно отговорни, активни участници в разпространяването на концепция за повече свързаност между процесите и между отделните икономически дейности и за разгръщане на локални икономически и социални модели, които да дават възможност за достоен живот за всеки гражданин“, каза още лекторът.

Основни акценти на семинара бяха стратегията „От фермата до трапезата“, част от Европейския зелен пакт и слоганът „Мисли глобално – действай локално“, призоваващ към смяна на парадигмата и поемане на действия на местно ниво, които дават решения на глобални проблеми.

Участниците в обучителните семинари получиха сертификат за участие.

На 2 и 3 декември в Банско предстои провеждането на още два обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство.

 

 

 

 

 

Invitation for the final conference of the project „EnvironmentYou“

Сдружение „Младежки форум 21 век“ организира обучителни семинари за млади предприемачи в Банско

На 2 и 3 декември 2021 г. в заседанетлата зала на х-л „Лъки Банско“ в гр.Банско ще се проведат обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство.

Темата на семинара на 2 декември 2021 г. (13:30 – 18:00 ч.) е “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора” с лектор Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

Вторият семинар на 3 Декември 2021 г. (9:30 – 13:30 ч.) е посветен на темата “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество” с лектор Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма.

Предвид въведените противоепидемични мерки за присъствено участие в семинарите ще се допускат само участници, притежаващи валиден зелен сертификат за Ковид-19. Предвидена е и възможност за онлайн включване. За участие в семинарите е необходима предварителна регистрация чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр на следния адрес: https://forms.gle/CxcqnfGQ45JNcTwi7 .

Събитията са част от поредица обучителни семинари, организирани в трансграничния регион и насочени към участници на възраст до 35 години и по-специално: млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територитията на трансграничния регион с Гърция (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково); студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Участниците в семинарите ще получат сертификат за участие.

Семинарите се организират от Сдружение „Младежки форум 21 век“ по проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за тарнсгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Една от основните цели на проекта е да съдейства за изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион.

Повече информация за проект „EnvironmentYou“, реализираните и предстоящи дейности е налична на страницата на проекта www.environmentyou.eu,  както и на интернет страницата на Сдружение „Младежки форум 21 век “ – www.mforum21.org  и страниците ни във фейсбук.