Изберете страница
Invitation for the final conference of the project „EnvironmentYou“

Invitation for the final conference of the project „EnvironmentYou“

The Final Conference will take place 17th of December 2021 (10:00 to 18:00). The event will include keynote speeches, the presentation of the project results and a round table discussion on the overall project experiences.

The Venue for the invited speakers will be the Grand Hotel Palace Conference Room. The Conference will be also broadcasted for the public in live streaming as well. If you wish to attend the Conference online you can register via this link until 13/12/2021, so that you can receive the link, the Final Agenda and the participation details (link, log-in details, etc.).

You can find attached the invitation and the draft agenda. You are advised to share them with anyone that might be interested among your network and colleagues. A Certificate of Attendance may be given upon the participant’s request.

We sincerely hope that you will honour us with your participation. Please do not hesitate to contact us for any additional information or details.

The EnvironmentYou project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

Проведоха се обучителните семинари по проект “EnvironmentYou” в Смолян

Проведоха се обучителните семинари по проект “EnvironmentYou” в Смолян

На 29 и 30 ноември в град Смолян се проведоха обучителните семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство. Форматът на събитието бе хибриден, като и през двата дни се включиха над 40 участници присъствено и чрез онлайн платформа.

Семинарите се организират от Сдружение „Младежки форум 21 век“ по проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Основна цел на проекта е да съдейства за изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион. Семинарите бяха насочени към млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територията на трансграничния регион с Гърция; студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Семинарът на 29 ноември бе посветен на темата “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора”. Лектор бе Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

„Ако искате бизнесът ви да е успешен, трябва да го насочите към екология и към зелен преход“, каза Атанасов, и посъветва участниците да познават европейските нормативни актове в областта на околната среда. Той заяви, че синдикатът ще подпомага по всякакъв начин процесите и пряко участващите в тях бизнеси по пътя към постепенно налагащите се промени.

По интересен и достъпен начин лекторът въведе присъстващите в актуалните международни събития и нормативни уредби, свързани с екологичното бъдеще, разясни ефектите от изменението на климата в сектор „Селско стопанство“, решенията СОР 26 – Глазгоу и как Зелената сделка засяга сектора на земеделието.

Възможностите за финансиране на сектор „Земеделие“ също бяха представени пред участниците. Такива има през Националния план за възстановяване и устойчивост, кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход. „КНСБ ще следи стриктно колко ясно и прозрачно става разпределението на ресурсите към предприятията по различните фондове и програми“, каза Огнян Атанасов.

Ключов въпрос, който бе дискутиран в рамките на семинара беше темата за въвеждането на системи за управление на околната среда в Малки и средни предприятия. „За съжаление, малките фирми почти не могат да се справят с въвеждането на такива системи“, като Атанасов сподели мнението, че по-големите биха могли да помогнат на по-малките в тези процеси, както и приветства усилията и действията на „Младежи форум 21 век“ в популяризиран  е на темата сред МСП, управлявани от млади хора.

Семинарът на 30 ноември запозна участниците с темата “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”, а лектор бе Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма.

Васильонова сподели, че, противно на масовите разбирания, секторът на земеделието е един от най-динамично развиващите се в последните шест десетилетия.

„Ние като синдикати сме абсолютно отговорни, активни участници в разпространяването на концепция за повече свързаност между процесите и между отделните икономически дейности и за разгръщане на локални икономически и социални модели, които да дават възможност за достоен живот за всеки гражданин“, каза още лекторът.

Основни акценти на семинара бяха стратегията „От фермата до трапезата“, част от Европейския зелен пакт и слоганът „Мисли глобално – действай локално“, призоваващ към смяна на парадигмата и поемане на действия на местно ниво, които дават решения на глобални проблеми.

Участниците в обучителните семинари получиха сертификат за участие.

На 2 и 3 декември в Банско предстои провеждането на още два обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство.

 

 

 

 

 

Invitation for the final conference of the project „EnvironmentYou“

Сдружение „Младежки форум 21 век“ организира обучителни семинари за млади предприемачи в Смолян

На 29 и 30 ноември 2021 г. в заседанетлана зала на х-л „Кипарис Алфа“ в гр.Смолян ще се проведат обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство.

Темата на семинара на 29 ноември 2021 г. (13:30 – 18:00 ч.) е “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора” с лектор Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

Вторият семинар на 30 Ноември 2021 г. (9:30 – 13:30 ч.) е посветен на темата “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество” с лектор Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма.

Предвид въведените противоепидемични мерки за присъствено участие в семинарите ще се допускат само участници, притежаващи валиден зелен сертификат за Ковид-19. Предвидена е и възможност за онлайн включване. За участие в семинарите е необходима предварителна регистрация чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр на следния адрес: https://forms.gle/CxcqnfGQ45JNcTwi7 .

Събитията са част от поредица обучителни семинари, организирани в трансграничния регион и насочени към участници на възраст до 35 години и по-специално: млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територитията на трансграничния регион с Гърция (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково); студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Участниците в семинарите ще получат сертификат за участие.

Семинарите се организират от Сдружение „Младежки форум 21 век“ по проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Една от основните цели на проекта е да съдейства за изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион.

Повече информация за проект „EnvironmentYou“, реализираните и предстоящи дейности е налична на страницата на проекта www.environmentyou.eu,  както и на интернет страницата на Сдружение „Младежки форум 21 век “ – www.mforum21.org  и страниците ни във фейсбук.