Изберете страница
В Банско приключи серията обучителни семинари по проект “EnvironmentYou”

В Банско приключи серията обучителни семинари по проект “EnvironmentYou”

На 2 и 3 декември в град Банско приключи серията обучителни семинари, засягащи темите за европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство. Около 30 участници присъстваха в зала, а онлайн се включиха над 40 души през двата дни на събитието.

Организатор бе Сдружение „Младежки форум 21 век“, а семинарите са част от проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Основна цел на проекта е да подпомогне изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион. Обект на обученията бяха млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територията на трансграничния регион с Гърция; студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

На 2 декември лектор по темата „Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора” бе Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

„Ще настояваме зелените работни места да бъдат по-качествени и по-добре платени, а хората, които губят работата си по време на зеления преход да имат алтернативата да заемат точно такива нови работни места“, каза Атанасов, и допълни, че ЕС има мисията „никой да не остане зад борда“.

Основни акценти на лекцията националното и международно законодателство в областта на екологията, както и събитията, определящи пътя на бъдещите промени като срещата на COP 26 в Глазгоу, отражението на Зелената сделка върху сектора на земеделието, оперативните програми, касаещи България, кръговата икономика.

Огнян Атанасов разясни и стратегическите цели за адаптация към изменението на климата – изграждане на институционален капацитет, повишаване на осведомеността и изграждане на устойчивост чрез укрепване на инфраструктурата, защита на природния капитал и др. Лекторът заяви обаче, че 90% от фирмите в България не са предприели никакви подобни мерки.

В хода на семинара Атанасов представи напълно актуално проучване на изследователски център, публикувано на 2 декември – „Нагласи и предизвикателства при реализиране на европейския зелен пакт в България“. 78 на сто от хората в България осъзнават проблема с климатичните промени и заявяват отговорно отношение. Част от данните, които сподели лектора са, че 41% от българите пазаруват по-малко хранителни продукти, които не са от местни производители, 37% са заявили, че пазаруват стоки с по-малко съдържание на пластмаса в опаковките, 27 на сто купуват органично произведени храни, едва 7% пък са ползвателите на възобновяеми източници на енергия.

Една от съществените точки на лекцията бяха възможностите за финансиране на сектор „Земеделие“. Според Националния план за възстановяване и устойчивост 480 млн. лева ще бъдат насочени към „Устойчиво селско стопанство“. Те се разпределят за по-ефективно използване на водите и за Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство, посочи Атанасов.

Програмата за икономическа трансформация се състои от два фонда, уточни лекторът – „Растеж и иновации“ и „Зелен преход и кръгова икономика“. Вторият фонд предлага възможности за финансиране на Малки и средни предприятия с цел изграждане на инфраструктура, закупуване на съоръжения, разходи за труд и за технологии. Подкрепа ще бъде оказана и по отношение на развитието на кръгова и нисковъглеродна икономика, представляваща оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии с цел достигане до по-ниски нива на емисии.

На семинара на 3 декември заместник-председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма Валентина Васильонова запозна участниците с темата „Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”.

Васильонова заяви: „Секторът на земеделието е основата на основите“. Тя каза, че разбирането за сектора като архаичен и изискващ нискоквалифициран труд е клише, тъй като в него се развиват висши технологии, симбиоза между наука и приложно поле. „Здрава храна, здраво общество, здрава икономика“ – така Васильонова обясни ролята на земеделието за бъдещото социално-икономическо развитие. И допълни, че е съществено екологията, а и Зеленият договор, да бъдат осмислени като възможност за нови висококвалифицирани работни места.

„Парите, които са приети по европейската финансова рамка са достатъчно, стига да бъдат използвани с разум“, каза още лекторът.

Ключови въпроси по време на семинара бяха стратегията „От фермата до трапезата“, сред основните цели на която са справедливата възвръщаемост в хранителната верига и увеличаването на биологичното земеделие; слоганът „Мисли глобално – действай локално“, призоваващ към смяна на парадигмата и поемане на действия на местно ниво, които дават решения на глобални проблеми; програмата „Хоризонт Европа“, която има заложен бюджет до 2027 г. в размер на 100 млрд. евро, а целите ѝ са свързани с опазването на чистотата на почвите и световния океан, изграждането на „умни градове“ и адаптиране към климатичните промени.

Според Васильонова „младите хора са на дневен ред“, тъй като те са мобилни, толерантни и с грижа за бъдещето на планетата.

Присъстващите в зала и включилите се онлайн задаваха въпроси и коментираха. Атанас Севов – декан на Факултета по агрономство към Аграрния университет в Пловдив, изказа мнението, че такъв тип форуми са много полезни, защото хората трудно разбират откъде да получават такава информация, а по време на семинара тя е систематизирана, така че директно може да бъде използвана, а и същевременно се популяризират тенденциите за развитие на ЕС. Ландшафтният архитект Никола Попкостадинов каза, че семинарът е повдигнал интересни теми като програмата „Хоризонт Европа“, в която той вижда голямо поле за развитие, както на общините, така и на местни предприятия. Изказва надежда за създаване на по-природосъобразна среда в своята община Гоце Делчев, която да бъде началото на по-качествено развитие на градовете в региона. В залата присъстваха и ученици от Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Гоце Делчев. Те споделиха, че изучават немалко от темите, обсъдени по време на семинар за „Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”, а в програмата им е включен предметът „Аграрна политика“, в който разглеждат и актуалното европейско законодателство в областта.

Участниците в двата обучителни семинара получиха сертификати за участие.

Проведоха се обучителните семинари по проект “EnvironmentYou” в Смолян

Проведоха се обучителните семинари по проект “EnvironmentYou” в Смолян

На 29 и 30 ноември в град Смолян се проведоха обучителните семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство. Форматът на събитието бе хибриден, като и през двата дни се включиха над 40 участници присъствено и чрез онлайн платформа.

Семинарите се организират от Сдружение „Младежки форум 21 век“ по проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Основна цел на проекта е да съдейства за изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион. Семинарите бяха насочени към млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територията на трансграничния регион с Гърция; студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Семинарът на 29 ноември бе посветен на темата “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора”. Лектор бе Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

„Ако искате бизнесът ви да е успешен, трябва да го насочите към екология и към зелен преход“, каза Атанасов, и посъветва участниците да познават европейските нормативни актове в областта на околната среда. Той заяви, че синдикатът ще подпомага по всякакъв начин процесите и пряко участващите в тях бизнеси по пътя към постепенно налагащите се промени.

По интересен и достъпен начин лекторът въведе присъстващите в актуалните международни събития и нормативни уредби, свързани с екологичното бъдеще, разясни ефектите от изменението на климата в сектор „Селско стопанство“, решенията СОР 26 – Глазгоу и как Зелената сделка засяга сектора на земеделието.

Възможностите за финансиране на сектор „Земеделие“ също бяха представени пред участниците. Такива има през Националния план за възстановяване и устойчивост, кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход. „КНСБ ще следи стриктно колко ясно и прозрачно става разпределението на ресурсите към предприятията по различните фондове и програми“, каза Огнян Атанасов.

Ключов въпрос, който бе дискутиран в рамките на семинара беше темата за въвеждането на системи за управление на околната среда в Малки и средни предприятия. „За съжаление, малките фирми почти не могат да се справят с въвеждането на такива системи“, като Атанасов сподели мнението, че по-големите биха могли да помогнат на по-малките в тези процеси, както и приветства усилията и действията на „Младежи форум 21 век“ в популяризиран  е на темата сред МСП, управлявани от млади хора.

Семинарът на 30 ноември запозна участниците с темата “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”, а лектор бе Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма.

Васильонова сподели, че, противно на масовите разбирания, секторът на земеделието е един от най-динамично развиващите се в последните шест десетилетия.

„Ние като синдикати сме абсолютно отговорни, активни участници в разпространяването на концепция за повече свързаност между процесите и между отделните икономически дейности и за разгръщане на локални икономически и социални модели, които да дават възможност за достоен живот за всеки гражданин“, каза още лекторът.

Основни акценти на семинара бяха стратегията „От фермата до трапезата“, част от Европейския зелен пакт и слоганът „Мисли глобално – действай локално“, призоваващ към смяна на парадигмата и поемане на действия на местно ниво, които дават решения на глобални проблеми.

Участниците в обучителните семинари получиха сертификат за участие.

На 2 и 3 декември в Банско предстои провеждането на още два обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство.

 

 

 

 

 

Сдружение „Младежки форум 21 век“ организира обучителни семинари за млади предприемачи в Банско

Сдружение „Младежки форум 21 век“ организира обучителни семинари за млади предприемачи в Банско

На 2 и 3 декември 2021 г. в заседанетлата зала на х-л „Лъки Банско“ в гр.Банско ще се проведат обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство.

Темата на семинара на 2 декември 2021 г. (13:30 – 18:00 ч.) е “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора” с лектор Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

Вторият семинар на 3 Декември 2021 г. (9:30 – 13:30 ч.) е посветен на темата “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество” с лектор Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма.

Предвид въведените противоепидемични мерки за присъствено участие в семинарите ще се допускат само участници, притежаващи валиден зелен сертификат за Ковид-19. Предвидена е и възможност за онлайн включване. За участие в семинарите е необходима предварителна регистрация чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр на следния адрес: https://forms.gle/CxcqnfGQ45JNcTwi7 .

Събитията са част от поредица обучителни семинари, организирани в трансграничния регион и насочени към участници на възраст до 35 години и по-специално: млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територитията на трансграничния регион с Гърция (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково); студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Участниците в семинарите ще получат сертификат за участие.

Семинарите се организират от Сдружение „Младежки форум 21 век“ по проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за тарнсгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Една от основните цели на проекта е да съдейства за изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион.

Повече информация за проект „EnvironmentYou“, реализираните и предстоящи дейности е налична на страницата на проекта www.environmentyou.eu,  както и на интернет страницата на Сдружение „Младежки форум 21 век “ – www.mforum21.org  и страниците ни във фейсбук.

Сдружение „Младежки форум 21 век“ организира обучителни семинари за млади предприемачи в Банско

Сдружение „Младежки форум 21 век“ организира обучителни семинари за млади предприемачи в Смолян

На 29 и 30 ноември 2021 г. в заседанетлана зала на х-л „Кипарис Алфа“ в гр.Смолян ще се проведат обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство.

Темата на семинара на 29 ноември 2021 г. (13:30 – 18:00 ч.) е “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора” с лектор Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“.

Вторият семинар на 30 Ноември 2021 г. (9:30 – 13:30 ч.) е посветен на темата “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество” с лектор Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма.

Предвид въведените противоепидемични мерки за присъствено участие в семинарите ще се допускат само участници, притежаващи валиден зелен сертификат за Ковид-19. Предвидена е и възможност за онлайн включване. За участие в семинарите е необходима предварителна регистрация чрез попълване на онлайн регистрационния формуляр на следния адрес: https://forms.gle/CxcqnfGQ45JNcTwi7 .

Събитията са част от поредица обучителни семинари, организирани в трансграничния регион и насочени към участници на възраст до 35 години и по-специално: млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територитията на трансграничния регион с Гърция (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково); студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Участниците в семинарите ще получат сертификат за участие.

Семинарите се организират от Сдружение „Младежки форум 21 век“ по проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“. Една от основните цели на проекта е да съдейства за изграждането на екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион.

Повече информация за проект „EnvironmentYou“, реализираните и предстоящи дейности е налична на страницата на проекта www.environmentyou.eu,  както и на интернет страницата на Сдружение „Младежки форум 21 век “ – www.mforum21.org  и страниците ни във фейсбук.

Покана за обучителни семинари по проект “EnvironmentYou”

Сдружение „Младежки форум 21 век“ има удоволствието да ви покани да участвате в обучителни семинари по актуални въпроси на европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика, зеленото предприемачество и системите за управление на околната среда в предприятията от селското стопанство. Семинарите се провеждат в изпълнение на Дейност 5.4.1. на проект B2.6D.11/01.07.2019 “Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020“.

Обучителните семинари са насочени към участници на възраст до 35 години и по-специално: млади предприемачи в земеделието; собственици, управителни или персонал на микро, малки или средни предприятия, регистрирани или работещи на територитията на трансграничния регион с Гърция (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково); студенти или ученици от професионални гимназии в региона.

Датите, мястото на провеждане и темите на обучителните семинари са следните:

Обучителен семинар 1

Дата: 29 Ноември 2021 г., 13:30 – 18:00 ч.

Място: Смолян, х-л „Кипарис Алфа“ (бул. „България“3A)

Тема: “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда  – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора”

Лектор: Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“

Обучителен семинар 2

Дата: 30 Ноември 2021 г., 9:30 – 13:30 ч.

Място: Смолян, х-л „Кипарис Алфа“ (бул. „България“3A)

Тема “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”

Лектор: Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма

Обучителен семинар 3

Дата: 2 Декември 2021 г., 13:30 – 18:00 ч.

Място: Банско, х-л „Лъки Банско“

Тема: “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда – предизвикателства и възможности за МСП, управлявани от млади хора”

Лектор: Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ, Отдел „Безопасност и здраве при работа. Екология“

Обучителен семинар 4

Дата: 3 Декември 2021 г., 9:30 – 13:30 ч.

Място: Банско, х-л „Лъки Банско“

Тема “Зелена и кръгова икономика, еко-иновации и зелено предприемачество”

Лектор: Валентина Васильонова, Заместник председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието и Президент на Сектор „Земеделие“ в Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните и туризма

Детайлна програма на обучителините семинари може да намерите тук:

Програма за 29/11/2021

Програма за 30/11/2021

Програма за 02/12/2021

Програма за 03/12/2021

Обучителните семинари ще се проведат в хибриден формат (присъствено участие и онлайн включване) при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от Министъра на здравеопазването, като присъствено ще могат да участват само участници, притежаващи валиден зелен сертификат за COVID-19. Участвиците, заявили желание да участват дистанционно ще получат съответния линк за включване по имейл след регистрация.

Регистрационен формуляр и срок за регистрация:

  • Моля попълнете онлайн регистрационния формуляр за участие в семинарите: https://forms.gle/CxcqnfGQ45JNcTwi7
  • Срок за регистрация: 27 Ноември 2021 г.

Всички участници в обучителните семинари ще получат пакет с информационни материали и сертификат за участие в съответния семинар.

Организаторите ще поемат разходите за хотелско настаняване и изхранване на участниците в семинарите.

При необходимост от допълнително информация за проекта и предстоящите обучителни семинари, моля да се свържете с екипа на Сдружение „младежки форум 21 век“ на тел.: 0884117810 или на имейл:  youthforum21@gmail.com .

Сдружение „Младежки форум 21 век“