Изберете страница
Конфедерацията на независимите синдикати в България в партньорство с Министерството на образованието и науката провежда образователната кампания за ученици „Моето първо работно място”. В рамките на тази кампания Господинка Василева – общински координатор на синдиката за гр. Несебър, изнесе лекции пред зрелостниците от ПГ по туризъм „Иван Вазов“ – Слънчев бряг.

Срещи бяха проведени с двете паралелки, завършващи 12 клас, с профили готварство и хотелиерство, като темите, които се разискваха бяха две: „За първи път на работа – права и задължения“ и „Синдикати – функции и роля“.
Чрез запознаването на зрелостниците с основните трудови, социални и осигурителни права, националната кампания има за основни цели да подпомогне:
-развитието на гражданското самосъзнание на завършващите средните училища;
-прехода от училище към пазара на труда, успешната адаптация на младежите в трудова среда;
-мерките срещу разрастването на сивата икономика;
-кариерното развитие на учениците ;
-достойното представяне на завършеното училище.

По време на срещата дванадесетокласниците споделиха своите впечатления от първото си работно място, като част от тях разказаха, че основните проблеми, с които са се сблъскали, са в неспазване на договореностите за размера на трудовото им възнаграждение.