Изберете страница
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) приветства амбициозния план за действие за създаване на общ регионален пазар, който лидерите на Западните Балкани трябва да приемат на срещата на високо равнище, както и икономическия и инвестиционен план със силен фокус върху младежта. Съгласни сме, че бъдещето на региона ще зависи от способността му да създаде среда, в която младите хората избират да останат, или да се върнат и да допринесат за местните икономики и общества.

Това се казва в писмо на генералния секретар на ЕКП Лука Визентини, изпратено днес до министър-председателите на България Бойко Борисов и на Република Северна Македония Зоран Заев като домакини на съвместното председателство на Берлинския процес.

Във връзка с плановете за региона от ЕКП приканват лидерите на ЕС и страните от Западните Балкани да обмислят препоръките на конфедерецията за справяне с ковид пандемията и катастрофалното й въздействие върху работните места и заетостта. Това може да стане чрез пълноценно включване на синдикатите и работодателите от Западните Балкани в проектирането и прилагането на всяка стратегия за възстановяване и свързаните с нея фондове и мерки.

Срещата на върха се надява да засили политическия диалог и социално-икономическото сътрудничество между ЕС и региона и да покаже солидарност и съвместни усилия в борбата с пандемията и при разработването на план за икономическото възстановяване. Постигането на амбицията, споделяна от лидерите на ЕС и Западните Балкани, за стимулиране на инвестициите и икономически растеж и осигуряване на работни места за младите хора в Западните Балкани ще бъде възможно, ако правителствата твърдо се ангажират и изпълняват тези реформи, като включват социалните партньори в този процес.

ЕКП призовава лидерите на Западните Балкани да признаят този социален диалог със синдикатите и работодателите, колективното договаряне, участието на работниците и стандартите за безопасност и здраве при работа. Те играят съществена роля в отговора на здравната криза и в икономическия растеж, ускорявайки интеграционен процес, се казва още в писмото.