Изберете страница

За две учебни години (2011-2012 и 2012-2013) чрез образователната кампания на КНСБ „Моето първо работно място” са обучени 95 856  зрелостници от общо 2735 паралелки. Основните знания, които те са придобили, се отнасят до трудовите, социалните и осигурителните им права.

Кампанията цели подпомагане развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България; улесняване на прехода  от училище към пазара на труда; стимулиране на успешната адаптация на учениците към света на труда; подпомагане кариерното развитие на учениците; както и информиране за мерките срещу разрастването на сивата икономика (назначаване на работа без сключен трудов договор и т.н.).

На 5 октомври 2011 г. бе дадено началото на кампанията „Моето първо работно място”, а участие в нея взимат КНСБ, Министерство на образованието, младежта и науката, Синдикатът на българските учители – КНСБ, директори на училища и зрелостници.

По проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” бе проведено обучение на 2101 класни ръководители от 280 населени места по ключова компетенция  „Трудови, социални и осигурителни права”.

Бяха изработени наръчници за зрелостниците и за преподавателите, действа сайт http://mfwp.labour-bg.net, бяха издадени листовки по девет теми: „Искам да постъпя на работа”; „Започвам работа”; „Възнаграждението за моя труд”; „Защита от рискове на работното място и в живота – задължително осигуряване”; „Работното време, почивки и отпуски – мога ли да го управлявам сам(а) и как?”; „Безопасен и квалифициран труд – от кого зависи?”; „Веднъж постъпил(а) на работа, мога ли нещо да променя? А, ако не ми харесва, как да напусна?”; „Кой следи за правата на работещите? Къде и как да ги намеря?”; „Работа в чужбина – интересно е. Има ли правила?”.

Кампанията „Моето първо работно място” се подкрепя също от Фондация „Фридрих Еберт”.