Консултации

Области на консултации:

  • Законодателство в областта на околната среда
  • Системи за управление на околната среда
  • Нови форми на предприемачество в сферата на зеленото и устойчиво земеделие
  • Кръгова икономика и кръгови работни места
  • Растителна защита, пестициди и защита на работещите
  • Стартиране на бизнес в сферата на земеделието
  • Екологични практики и стандарти в земеделието
  • Трудови права и социална защита; безопасност и здраве при работа

 

Форма за консултации

От(Required)

Център на знанието / e-EMS Knowledge Center – Смолян

youthforum21@gmail.com
+359884117810
гр. Смолян
бул.“България“№ 58

Консултации на място в нашия офис в гр. Смолян на бул.“България“№ 58 може да получите от нашите консултанти в следните дни и часове:

Огнян Атанасов
Теми: Законодателство в областта на околната среда; Системи за управление на околната среда; Безопасност и здраве при работа
Присъствени консултации: петък от 11:00 до 16:00 ч.

Валентина Васильонова
Теми: Нови форми на предприемачество в сферата на зеленото и устойчиво земеделие; Кръгова икономика и кръгови работни места; Растителна защита, пестициди и защита на работещите
Присъствени консултации: сряда от 11:00 до 16:00 ч.

Николай Лебанов
Теми: Стартиране на бизнес в сферата на земеделието; Екологични практики и стандарти в земеделието
Присъствени консултации: от понеделник до петък, от 9:00 до 13:00 ч.

Ангел Кирянов
Теми: Трудови права и социална защита
Присъствени консултации: от понеделник до петък, от 13:30 до 17:30 ч.

Важно! Графикът за присъствени консултации важи за времето до 31.03.2022 г.

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ (ПРИСЪСТВЕНО ИЛИ ДИСТАНЦИОННО) НА:
youthforum21@gmail.com
+359884117810
гр. Смолян
бул.“България“ № 58