е-СУОС (е-EMS Knowledge Center)

Области на консултации:

 • Законодателство в областта на околната среда
 • Системи за управление на околната среда
 • Нови форми на предприемачество в сферата на зеленото и устойчиво земеделие
 • Кръгова икономика и кръгови работни места
 • Растителна защита, пестициди и защита на работещите
 • Стартиране на бизнес в сферата на земеделието
 • Екологични практики и стандарти в земеделието
 • Трудови права и социална защита; безопасност и здраве при работа

 

Форма за консултации

От(Required)

ЦЕНТЪР НА ЗНАНИЕТО –

СМОЛЯН

youthforum21@gmail.com
+359884117810

 

НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ:

 • Огнян Атанасов (Законодателство в областта на околната среда; Системи за управление на околната среда; Безопасност и здраве при работа)
 • Валентина Васильонова (Нови форми на предприемачество в сферата на зеленото и устойчиво земеделие; Кръгова икономика и кръгови работни места; Растителна защита, пестициди и защита на работещите)
 • Николай Лебанов (Стартиране на бизнес в сферата на земеделието; Екологични практики и стандарти в земеделието)
 • Ангел Кирянов (Трудови права и социална защита)

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НА:

youthforum21@gmail.com
+359884117810